De programmamanagement methodiek MSP en aanverwante zaken

Verzorgen Leergang Programma Management

ConQuaestor is een grote adviesorganisatie in het midden van Nederland. Het management en de aan de organisatie verbonden interim professionals moeten goed op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten op het gebied van programma management en kennis hebben van de methodiek MSPĀ®.

Major Milestones heeft in samenwerking met ConQuaestor een 14-delige Leergang Programmamanagement ontwikkeld en verzorgd.

Resultaat is dat alle deelnemers de laatste ontwikkelingen op het gebied van programmamanagement en het gebruik van MSP(R) als methode kennen. Ook zijn zij op de hoogte van de theorie en praktijk met betrekking tot besluitvorming en het omgaan met weerstanden.