Check-in, check-out !

Regievoering OV Chipkaart

HTM is het openbaar vervoerbedrijf in Haaglanden. HTM vervoert mensen per rail en bus, in een geïntegreerd OV-netwerk, op een betrouwbare en professionele wijze. Om op lange termijn de positie te kunnen behouden streeft HTM naar een efficiënte bedrijfsvoering en een marktconform kostenniveau. HTM is van mening dat de invoering van één chipkaart in het openbaar vervoer in Nederland zal bijdragen aan de aantrekkelijkheid, groei en veiligheid van het openbaar vervoer.

Major Milestones is gevraagd de regie te voeren over de implementatie van de OV Chipkaart, fase 1. Er was een achterstand die moest worden ingelopen. Major Milestones heeft in zeer korte tijd een functionele programma organisatie opgezet en bemand. Ook is gezorgd voor de benodigde OV kennis.

  • goedgekeurde programmaplannen fase 1

  • een volledig operationele- en ingerichte programma organisatie

  • een gedefinieerde architectuur van het systeem in relatie tot de architectuur van de HTM

  • een opgesteld en aftekenbaar contract met de OV chipkaart leverancier, zijnde het internationale consortium East-West

  • inzage in de gevolgen van het chipkaart systeem voor de organisatie en de werkwijze van HTM.

  • aftekenbare programmaplannen voor fase II, de implementatie fase