Update kantoorautomatiseringsapplicaties naar commodity

Inrichten programma organisatie Belastingdienst

De belastingdienst wilde alle kantoorautomatiseringsapplicaties op alle werkplekken (circa 45.000) inrichten als een regulier beheerde en marktconforme commodity, die eenvoudig vervangbaar is en blijft. Hiermee worden problemen als veroudering, grote verwevenheid, te grote complexiteit en gebrek aan standaardisatie opgelost.

Wens is om het programma conform de MSP® Editie 2007 en de bijbehorende  kaders en richtlijnen op te zetten en uit te voeren. Major Milestones is gevraagd de huidige programma organisatie te ondersteunen met haar kennis van MSP , kennis van belastingdienst en aanverwante processen.

Resultaat was onder andere:

  • een opgeleverde MSP® compliant programma definitie

  • een vision statement

  • diverse plateau planningen

  • een opgezette programma governance