Afspraak = afspraak!

Teamcoaching bij GGZ

GGZ heeft een van de coaches van Major Milestones gevraagd problemen bij de samenwerking in een van de teams te diagnostiseren. Symtomen waren onderlinge irritaties, het niet nakomen van gemaakte afspraken en eindeloze besluitvorming.

De coach van Major Milestones is gestart met de diagnose fase. Hierin zijn individuele gesprekken gevoerd met alle betrokken stakeholders alsmede de unitmanager. Vervolgens zijn met het team  en de leidinggevende samen doelen vastgesteld. Vervolgens is onderzocht welke werkvorm het beste pastte bij de cultuur van de organisatie en alle betrokken coachees.  Er is een mix gekozen van beeldmateriaal, opdrachten gericht op taken, patroonherkenning, etc.  Bij dit laatste gaat het primair om patronen te doorbreken.

De kracht van de aanpak zat het hem in de herhaling in combinatie met de medewerkers medeverantwoordelijk te maken. Dit gebeurde door iedereen successievelijk verantwoording af te laten leggen. Tot slot is de stijl van de coach een combinatie van zakelijk analytische benadering en empatische benadering geweest. En duidelijkheid in communicatie en uit te voeren opdrachten.

Deze gekozen coachings methodiek staat bekend als T.G.I.
Dit staat voor 'Thema Gecentreerde Interactie', oftewel:  "Wij, ik, het en de globe".

Zie voor meer informatie onze kennisbank, sectie coaching. U kunt natuurlijk ook contactopnemen met Major Milestones voor een afspraak met onze coach.