De zoete smaak van uw mijlpalen & succes

Over Major Milestones

Wij hebben onze bedrijfsnaam ontleend aan een belangrijk begrip in de wereld van programma- en projectmanagement: Milestones, oftewel naar het Nederlands vertaalt: Mijlpalen. Wat is een mijlpaal precies en waar staat het voor? Programma's kennen twee soorten Milestones:

  1. Major Milestones
  2. Minor Milestones

Toelichting:  'Arnarfjörður is a large fjord in the Westfjords region of Iceland. It is thirty kilometres long and five to ten kilometres wide. Klik op de foto voor de exacte georgrafische positie'

ad 1. Major milestones zijn mijlpalen op strategisch niveau. Dit zijn gebeurtenissen in tijd met grote importantie voor het executive management wat zitting heeft in de programmastuurgroep. Dit kan bijvoorbeeld de start van een van de nieuwe fabrieken zijn of de ondertekening van een outsourcingcontract. Of het moment in tijd dat de laatste vaste medewerker definitief over is naar de outsourcingspartij. Mijlpalen die ervoor zorgen dat de stuurgroep exact weet dat het goed gaat en de tijdelijke programmamanagementorganisatie grip op de zaak heeft.

ad 2. Minor milestones zijn mijlpalen op tactisch en operationeel niveau. Meetpunten voor bijvoorbeeld PrinceII stuurgroepen om zekerheid te verkrijgen dat een aantal minor milestones tesamen een major milestone op gaan leveren.

Lees hier meer hoe je Major Milestones bepaalt en slaat >>