Korte algemene introduktie en algemeen beeld

Major Milestones in vogelvlucht

Organisaties doen bijvoorkeur dat waar ze goed in zijn. Producten maken, diensten verlenen of commercie bedrijven. Ze willen daarbij het beste zijn in hun markt, toegevoegde waarde leveren alsmede onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten creëren. Zij onderscheiden zich door drie mogelijk te kiezen strategieën: Operational Excellence, Product Leadership of Customer Intimicy. Elke dag worden er op organisatieniveau of op afdelingsniveau kleine verbeteringen doorgevoerd om de organisatie nog beter te laten lopen en klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.  Verbeteringen aan een bepaald proces, een werkinstructie of een bepaalde routine. Mensen binnen de organisatie weten als geen ander hoe dit moet. Zij bezitten immers de specifieke vak- en branchekennis.

Echter, regelmatig wordt een organisatie (vrijwillig of onvrijwillig) geconfronteerd met veel grotere veranderingen. Soms zo groot, dat deze afdelings- of divisie- overstijgend zijn en de hele organisatie aangaan. Veranderingen van enorme betekenis, met grote gevolgen en hoge organisatierisico’s. Veranderingen waar grote budgetten mee gemoeid zijn maar ook vaak zeer grote voordelen voor de organisatie.

Voorbeelden van dit soort veranderingen zijn

 1. de implementatie van een organisatiebreed Enterprise Resource Planning (ERP) systeem;

 2. de invoering van de OV-Chipkaart bij een vervoersbedrijf;

 3. de outsourcing van alle computers naar een externe leverancier;

 4. een gemeentelijk gebiedsontwikkelingstraject waarmee meer sociale doelen als werkgelegenheid, veiligheid en betere voorziening wordt nagestreefd.

Net zoals er voor het goed verlopen van de normale dagelijkse bedrijfsprocessen specifieke vak- en branche kennis wordt vereist, vereist het managen van dit soort van veranderingen ook hele specifieke kennis. Kennis die je niet in de vingers krijgt als het niet je dagelijkse vak is. Vaak is het ontwikkelen van deze kennis voor organisaties niet lonend door het tijdelijke karakter ervan.

Major Milestones

Major Milestones heeft zich gespecialiseerd in het managen van dit soort grootschalige en veeleisende veranderingen. Dat vakgebied heet programmamanagement. Daarnaast is Major Milestones gespecialiseerd in het managen van het totaal aan alle veranderingen binnen een organisatie(deel). Dat vakgebied heet portfoliomanagement. Beide vakgebieden vereisen specifieke expertise, technieken maar ook vooral speciale sociale vaardigheden.

Zo worden de experts van Major Milestones vaak ingezet om:

 1. De vertaalslag te maken van een visie van een CEO of bestuur naar wie wat morgen concreet moet doen;

 2. De regie over de veranderingen voor directies te voeren;

 3. De benodigde budgetten van programma’s en portfolio’s door te rekenen;

 4. De realistische tijdslijnen van programma’s te bepalen;

 5. Te inventariseren hoeveel veranderingen er lopen, hoeveel corporate budget er nodig is, hoeveel professionals uit de lijn hiervoor benodigd zijn en welke top10 risico’s de organisatie met deze veranderingen loopt.

 6. Het management extra zekerheid te verschaffen door het uitvoeren van een audit of een lessons learned traject;

 7. De risico’s van voorgenomen grote veranderingen te onderkennen en mitigerende maatregelen te nemen;

 8. Medewerkers op te leiden in alle expertise gebieden zoals programmamanagement, portfoliomanagement,  risicomanagement en social skills;

 9. Vastgelopen teams weer vlot te trekken of bestaande teams nog beter te laten presteren.

Met andere woorden, door het inzetten van de experts van Major Milestones krijgt u grip op het totaal van alle veranderingen en uw indivuele programmatische veranderingen.  Major Milestones zorgt ervoor dat uw winkel tijdens de verbouwing open blijft en uw beoogde veranderingsdoelstellingen worden gehaald. Uw major milestones!

 

"Verbeelding is belangrijker dan kennis - Albert Einstein"