Major Milestones - Website Legal Disclaimer

Major Milestones B.V. besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Major Milestones B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Auteursrecht
De volledig website is het exclusieve eigendom van Major Milestones B.V..

Major Milestones B.V. geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaar de dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy
Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Major Milestones B.V. verstrekt, worden opgenomen in de database van Major Milestones B.V. Deze gegevens worden door Major Milestones B.V. gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes i.v.m. onze producten/diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei
Ieder geschil met betrekking tot de site van Major Milestones B.V. valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.

 

Major Milestones – E-mail Legal Disclaimer

De informatie verzonden in e-mail berichten is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Major Milestones BV, niet toegestaan. Major Milestones BV staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Major Milestones BV kan niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien u een e-mail bericht ontvangt dat niet aan u gericht is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.