Major Milestones is het expertisecentrum binnen onze gedefinieerde kerngebieden. Hierin is meer dan 30 jaar kennis en ervaring samengebracht. Onze experts en professionals gebruiken die om strategische veranderingen te realiseren in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Ze werken aan de hand van major milestones zodat steeds inzicht bestaat in de behaalde resultaten en de voortgang van het programma.

Onze diensten

Binnen onze eerdere genoemde kerngebieden heeft Major Milestones een aantal diensten gedefinieerd. Dit palet van diensten wordt over al onze kerngebieden uitgerold. Dit loopt van regievoering tot aan individuele coaching. Diensten om uw programma's nog beter te laten verlopen met een voorspelbaarder eindresultaat. Zie voorts de submenu's voor meer informatie per dienst:

  1. Opzetten programma en inrichten organisatie

  2. Regievoering en management

  3. Training en certificering

  4. Teambuilding

  5. Advisering en coaching

  6. Audits, evaluaties en lessons learned


"Niets groots wordt plotseling gecreƫerd, net zo min als een tros druiven of een vijg. Als u mij vertelt dat u een vijg wil, dan antwoord ik dat er tijd genomen moet worden. Laat hem eerst bloesemen, dan vrucht dragen, dan rijpen"