TARGETS HALEN EN PALEN SLAAN

In Major Milestones is alle expertise over portfolio- , programmamanagement en programma management offices (PMO's) ondergebracht die wij de laatste 20 jaar hebben verzameld. Binnen deze 3 kerngebieden leveren wij de volgende diensten:

  1. Opzetten en inrichten: programmaplan vorming, businesscases, decompositie en/of inrichten governance;
  2. Regievoering en implementatie: het dagelijks besturen of implementeren van portfolio & programmamanagement;
  3. Audits, evaluaties en lessons learned: faciliteren van audits, lessons learned, verbetertrajecten;
  4. Opleiden en certificeren: competenties verwerven van u of uw medewerkers in een (maatwerk)opleiding;
  5. Teambuilding:  faciliteren van kickoff's, bouwen van high performance teams;
  6. Advisering en coaching: advisering in een kort traject om een oplossing te bereiken.

Bestel het boek

Managing Succesfull Programmes,
The Stationary Office

EUR 59,25

Download de brochure

Een korte uitleg van onze diensten en Major Milestones B.V.